+90 546 4591858 operasyon@rehberleo.com
+90 546 4591858 operasyon@rehberleo.com

Selçuklu Devleti kültür ve sanatında temel figürlerden birisi olan 8 köşeli yıldız, aslında Ortadoğu’da bulunan kadim uygarlıklarda ve İslam dünyasında da kullanılmaktadır.

Kareyle daire arasında bir form olan sekizgen, yerle gök arasındaki bağlantının geçiş evresini de simgelemektedir. Çünkü Güneş ışınları dünyaya yaklaşık olarak 8 dakikada bir gelmekte ve bu bakımdan da 8 sayısı, kozmik dengenin sayısı olarak kabul edilmektedir.

Ortadoğu’da bulunan eski uygarlıklarda ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanılması ise, sayı biliminde 8’in cenneti anlatan bir sembol olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet’in 8 esasa dayalı olduğu ve bunlara 8 cennet kapısı dendiğini, 8 köşeli yıldızın da işte bu 8 cenneti simgelediği belirtiliyor.

Sekiz cennet şöyle isimlendiriliyor:

 1. Dâri-celal
 1. Dâri-karar
 1. Dâri-selam
 1. Cennetülhuld
 1. Cennetülmevâ
 1. Cennetüladn
 1. Cennetülfirdevs
 1. Cennetünaim

Selçukluların temel sanatsal figürlerindendir ve İslam dünyasında, 8 cenneti anlatan sembol olmasının yanında 8 ilkeyi anlatan bir sembol olarak kullanılır. Bu 8 ilke Merhamet, Şefkat, Sabretmek, Doğruluk, Sır tutmak, Sadakat, Fakirliğini ve acizliğini bilmek, Cömertlik, Rabbine şükretmek olarak sıralanır.

Osmanlı, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan devlet armaları, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın Tuğrası, T. C. Emniyet Genel Müdürlüğü Arması, Selçuklu eserleri, Divriği Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi armalarında ve bu eserlerin bazılarında yeni yapılan demir parmaklıklara süsleme olarak da uygulanmıştır.

Babillilerin M.Ö. 9. yüzyıl ortalarına tarihlenen bir duvar kabartmasında Güneş Tanrı Şamaş, tahtında oturmaktadır. Tahtın önünde bir sütun vardır. Tahtın arkasından bu sütuna doğru uzanan bir çatı ve çatının ucunda elinde Ay Tanrısını simgeleyen hilal, Tanrıça İştar’ı simgeleyen 8 köşeli yıldız ve Şamaş’ı simgeleyen güneş diskini bir arada tutan bir figür yer almaktadır.

8 Köşeli yıldız, ezoterizmde bir kalkan ve koruyucu olarak kullanılabilir ve sırları yönettiği düşünülür. Oktad, adalet temsilcisidir. Bu yıldız ayrıca yine Hıristiyanlık’ta Saint John’un haçını temsil etmektedir.

Bazı kaynaklarda ise Malta Şovalyelerini temsil ettiğini görüyoruz. İşte 8’in, şövalyelik açısından anlamları:

 1. Zarafet
 1. Azim
 1. Kahramanlık
 1. Sadakat
 1. Hüner
 1. Açıklık
 1. Gözetleme
 1. Sempati

8 köşeli yıldız eski kadın tapımlarındaki (Eski Asya Türk geleneğinde de bulunan) “sekiz köşeli ana”nın kutsal alanına (cennet) işaret eder. Memeli totem hayvanlarının erkeği ve dişisinin bacak toplamı yine sekizdir.

Sekiz köşeli yıldız bugün bir müze olarak kullanılan Hacı Bektaşi Veli Dergâhında dergâhın mührü olarak sergileniyor. Ayrıca 8 köşeli yıldız geçmişte Mu; inanışında, mu ana kıtasına bağlı kolonilerde, tapınaklarde kullanılan da bir semboldür.

Türk polis armasındaki Sekiz Köşeli Yıldız, ilk olarak Sultan Abdülaziz tarafından devlet hizmetinde başarılı kişilere verilen madalya şeklinde çıkartılmış, daha sonra Türk polisinin amblemi olmuştur. Alt bölümündeki çift başlı kartal, Selçuklu Devleti’nin güç, özgürlük ve bağımsızlık simgesidir. Armadaki “Sekiz Köşeli Yıldız”ın toplam 62 ışını vardır, bu ışınlar, bir Güneş Kursu gibi 62 etik değeri ve 8 ana kuralı anlatmaktadır.